Kristi Stassinopoulou

By the lake with the poppies (1992)
By the lake with the poppies
  • Music by: Panayiotis Kalantzopoulos, Evanthia Reboutsika, Lyrics by: Afroditi Raila, Kr. Stassinopoulou, P. Kalantzopoulos
  • See more: ALBUMS